Pôsobíme v oblasti elektrických systémov v dopravných prostriedkoch, v priemysle a v oblasti káblovej konfekcie

Spoločnosť GKW s.r.o. od svojho založenia v roku 2006 rieši k spokojnosti zákazníkov elektrické systémy v dopravných prostriedkoch, elektrické systémy v priemysle a káblovú konfekciu.

Veľmi úzko spolupracujeme so švajčiarskymi, nemeckými a anglickými výrobnými partnermi, s ktorými spoločne zabezpečujeme splnenie individuálnych požiadaviek našich partnerov – zákazníkov. 

Sme generálnym partnerom firmy Studer Cables AG, Däniken, pre Slovensko, realizujeme plnú technickú a obchodnú podporu ich kompletného sortimentu.

Našou výhodou je komplexnosť pokrytia všetkých oblastí priemyslu: strojárenstva, potravinárskeho, chemického priemyslu, až po petrochémiu a oblasť leteckých technológii, pre ktoré máme plnú podporu u celosvetových výrobcov vo výrobkoch vyvíjaných za týmto účelom. 

Preferujeme individuálny prístup k potrebám zákazníka

Preferujeme individuálny prístup k potrebám zákazníka, poskytujeme kvalitnú odbornú technickú podporu. Vieme reagovať na vaše špeciálne požiadavky na výrobu káblov podľa vašej technickej špecifikácie a aplikácie. 

Máme zavedený systém Manažérstva kvality
 ISO 9001. V úzkom spojení so zahraničnými partnermi je taktiež zaručené preberanie vysokej úrovne štandardov a realizácia procesov podľa nich. Napríklad kvalita je v súlade s partnerským SQS (Swiss Quality System).

Naše hlavné produktové portfólio

Káble a vodiče s izoláciou zosieťovanou elektrónovým lúčom – skupín GKW 

 Bezhalogénové káble a vodiče

Riadiace a ovládacie káble

Káble a vodiče pre dátové prenosy (Ethernet, MVB, WTB)

UIC káble pre použitie v koľajových vozidlách

 Káble a vodiče pre extrémne podmienky

Káble pre použitie v energetických reťazcoch

Káble pre servo aplikácie

Systémy ochranných hadíc

Izolačné oplety a punčochy zabezpečujúce ochranu káblov

Zemniace medené pásy a laná

 Káblová konfekcia