Rolling stock – koľajové vozidlá

Portfólio káblových systémov pre koľajové vozidlá BETAtrans® GKW a BETAtrans®GKW-ENX, od riadiacich cez napájacie až po najnovšie BETAtrans® dátové vodiče. Káble a vodiče s izoláciou zosieťovanou elektrónovým lúčom spĺňajúce najvyššie požiadavky požiarnej ochrany v koľajových vozidlách podľa národných a medzinárodných noriem. Na základe odborných znalostí a dlhoročných skúseností v danej oblasti.

  • BETAtrans® GKW
  • BETAtrans® GKW-ENX
  • BETAtrans® dátové vodiče

Industry - priemysel

Káble a vodiče pre priemyselnú aplikáciu BETAtherm®, BETAflam® predstavujú najvyššiu úroveň bezpečnosti a kvality s dôrazom na izolačné vlastnosti, vysokú teplotnú odolnosť, dlhú životnosť, ľahké spracovanie a najvyššie bezpečnostné vlastnosti.

Airfield - letiskové systémy

  • 400 Hz napájacie systémy pre externé napájanie a zásobenie lietadla elektrickým prúdom bezpečne na zemi, 
  • káble a vodiče pre osvetľovanie runway letísk.

V našom portfóliu nájdete tiež káble a vodiče viacerých európskych výrobcov určené pre: 

priemyselné zariadenia

jednoúčelové stroje

CNC zariadenia

manipulačné a technologické linky

Na základe odborných znalostí a dlhoročných skúseností vieme popri rozsiahlej ponuke špecializovaného sortimentu zabepečiť aj celé spektrum káblov a vodičov s rôznym typom izolácie, podľa noriem HAR, DIN, VDE, UL a CSA.

Ponúkame vám

vysokoflexibilné ovládacie a dátové káble, tzv. káble FD, HF, EF,

káble pre napájanie a riadenie SERVO pohonov, 
hybridné káble,

oleju odolné pripojovacie a ovládacie káble ako PU, PU-CY, PU-JZ, tienené ovládacie káble typu 
H05VVC4V5-K odolné olejom,

ovládacie káble s gumovou izoláciou typu H05 RR-F, H05/H07 RN-F, NSGAFÖU,

zváracie káble s gumovou izoláciou H01N2-D,

ovládacie káble s PVC izoláciou typu H03/H05 VV-F, YSLY, YSLYCY, 
SY-JZ,

dátové káble pre elektroniku typu LiYY, LiYCY, LiYCY-TP, LiHCH,

teplote odolné káble a vodiče typu 
H05 SS-F, SiHF, SiF, SiD, FEP, PTFE  a podobne,

jednožilové vodiče s PVC izoláciou ako H05/H07 V-K, H05 V2-K, 
H05/H07 V-U, H05/H07 V2-U,  
H05/H07 Z-K, LiYv, LiFY a podobne.